KONKURS – „I Ty promuj Naszą Szkołę”

KONKURS – „I Ty promuj Naszą Szkołę”

Regulamin

Szkolnego Konkursu w ramach zajęć podstaw przedsiębiorczości

 „I Ty promuj Naszą Szkołę”

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim

 

Cele konkursu:

 • wyłonienie najbardziej oryginalnego materiału (filmu, plakatu, ulotki) reklamującego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim;
 • zachęcenie młodzieży do aktywności twórczej oraz stworzenie okazji do sprawdzenia swoich umiejętności;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
 • promocja szkoły.

 

Zasady ogólne konkursu:

 1. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas I w ramach zająć z podstaw przedsiębiorczości. Daną klasę reprezentuje grupa minimum 5 uczniów.
 2. Ocenie poddany zostanie produkt wykonany przez daną klasę.
 3. Materiałem promocyjnym poddanym ocenie konkursowej może być:
 • plakat wykonany techniką dowolną formatu A2 lub jego forma elektroniczna;
 • ulotka wykonana techniką umożliwiającą wydruk.
 • film promocyjny trwający około 3 minuty.
 • przez klasę mogą również zostać zgłoszone wszystkie formy materiału promocyjnego.
 1. Część prac związanych z konkursem uczniowie mogą wykonywać na zajęciach przedsiębiorczości -maksymalnie 4 godziny lekcyjne do wykorzystania w terminie do 4 marca 2016 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.

 

Termin składania prac:

Wykonane prace należy złożyć w klasopracowni 102 do dnia 4 marca 2016 roku (piątek) do godziny 12.00
u nauczyciela podstaw przedsiębiorczości – Pana Dariusza Jachimowskiego.

W przypadku formy elektronicznej prace należy złożyć na nośniku pamięci.

 

Komisja konkursowa:

Złożone prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie:

 • Małgorzata Chrząszcz;
 • Tomasz Migała;
 • Dariusz Jachimowski.

Wyłonienie najlepszej pracy i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 marca 2016 r.

Nagrody:

Wszyscy uczniowie biorący aktywny udział w konkursie zostaną nagrodzeni oceną bardzo dobrą z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. Osoby szczególnie zaangażowane otrzymają ocenę celującą.

Uczniowie klasy, która zwycięży otrzymają ponadto bonus klasowy oraz dofinansowanie do imprezy klasowej ufundowane przez Szkolną Radę Rodziców. Dodatkową nagrodą będzie udział w akcji promocyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8, która zostanie przeprowadzona w miejskich i powiatowych gimnazjach.

Organizatorzy:

Małgorzata Chrząszcz

Dariusz Jachimowski

Podobne