Wyniki wyborów

Wyniki wyborów

20 stycznia odbyły się w naszej szkole wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie i pracownicy szkoły mogli wybrać jedną uczennice spośród trzech które kandydowały na to stanowisko tj. Klaudia Bułka 2A, Anna Kaczmarek 1TA oraz Marlena Dąbrowska 1A. Razem z wyborami przewodniczącego SU uczniowie wybierali na kolejną 3 letnią kadencję Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli naszej szkoły.

Jeszcze tego samego dnia komisja wyborcza w składzie: Ewelina Klimek 3B, Krzysztof Gogól 3B, Adrianna Chachuła 2B oraz Małgorzata Chrząszcz policzyła głosy i sporządziła protokół wyborczy. Wyniki wyborów poznaliśmy na szkolnym apelu , który odbył się 22 stycznia na sali gimnastycznej.

Dyrektor szkoły Tomasz Migała  podczas apelu podziękował za pracę i zaangażowanie ustępującemu Zarządowi SU uczniom: Ewelinie Klimek, Krzysztofowi Gogólowi oraz Adriannie Chachule. Następnie przedstawił nową przewodniczącą szkoły, którą została Klaudia Bułka uczennica klasy 2A. Przewodnicząca po krótkim wystąpieniu przedstawiła skład swojego zarządu, który wygląda następująco: Magdalena Wojtala 2A- zastępca przewodniczącej, Daniel Życzyński 1TB- sekretarz, Marlena Dąbrowska 1A- skarbnik, Anna Kaczmarek 1Ta- członek zarządu, opiekunem SU- została pani Małgorzata Chrząszcz.

Dyrektor ogłosił także wyniki wyborów Rzecznika Praw Ucznia, którym na kolejną kadencję został pan Piotr Dębicki.

Wszystkim wybranym składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy!

Podobne