Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

W dniach 7-8 grudnia 2015r. klasa I A wzięła udział w warsztatach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, które w ZSP nr 8 poprowadzili koordynatorzy  p.Kacper Czapczyk i p.Błażej Cecota.  Jest to projekt realizowanym przez Klub Jagielloński od 2009 r. i polega na prowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych cyklu całodniowych innowacyjnych symulacji oraz zajęć typu case study poświęconych polskiemu systemowi parlamentarnemu (gra parlamentarna wzorowana na nowoczesnych symulacjach RPG) i systemowi samorządowemu  oraz zakłada zrealizowanie z uczniami projektu społecznego w myśl nowoczesnego patriotyzmu.

Pierwszego dnia została przeprowadzona symulacja „Parlament 2.0” podczas której, uczniowie wcielili się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań: partii liberalnej, socjaldemokratycznej, ludowej, konserwatywnej  i narodowej. Przedmiotem negocjacji pomiędzy partiami było powołanie rządu ze spójnym programem, uchwalenie budżetu na kolejny rok, a następnie rządzenie wobec zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. Parlament podejmował decyzje w formie uchwalania ustaw regulujących pojawiające się problemy. W scenariuszu przewidziano 2-3 kadencje Sejmu, a rozkład sił w kolejnych latach zależał od wyników konkretnych partii w poprzednich kadencjach. Uczniowie konfrontowali również swoje wyobrażenia o cechach dobrego polityka i dziennikarza z rzeczywistością, która nie wypadła zbyt pozytywnie. Całą grę moderowali prowadzący,  których  zadaniem było czuwanie nad merytorycznym poziomem rozgrywki oraz wspomaganie uczestników, przybliżanie realiów rzeczywistego procesu legislacyjnego.

Drugiego dnia uczniowie poznawali kierunki nowoczesnego patriotyzmu i w ramach zajęć „Moje miasto” analizowali jego obecną sytuację. Celem trzeciego warsztatu „Od narzekania do działania” było wypracowanie z uczniami projektu na rzecz społeczności lokalnej. Zwyciężył pomysł Andrei Walczak i Krystiana Skrobisza na stworzenie aplikacji internetowej pozwalającej turyście poznać historię zabytków Tomaszowa Mazowieckiego i okolic.  Uczestnicy na to działanie nie mają przyznanych środków finansowych i muszą próbować zdobyć je samodzielnie. Na samą realizację zadania przewidziany jest czas po zajęciach (projekt realizowany jest popołudniami lub w trakcie weekendów).

Dzięki warsztatom Akademii opartym na politologii, naukach społecznych oraz działalności obywatelskiej uczniowie poznają rzeczywiste mechanizmy rządzące życiem publicznym, w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie .

Warsztaty zorganizował p.Piotr Dębicki.

Podobne