Wspominali stan wojenny

Wspominali stan wojenny

W piątek 11 grudnia 2015r. w salce widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury odbyła się prelekcja „Stan wojenny we wspomnieniach tomaszowskich działaczy NSZZ Solidarność w latach 80-tych”. Spotkanie zostało rozpoczęte symboliczną minutą ciszy dla upamiętnienia ofiar stanu wojennego. Następnie swoimi wspomnieniami z początku lat osiemdziesiątych podzielili się p.Teresa Zalewska, p.Stanisław Kurnik, p.Eugeniusz Nowicki, p.Ryszard Wędrychowicz i  p.Zygmunt Augustyniak. Zgromadzeni usłyszeli o trudnych warunkach życia codziennego w latach 70/80, biedzie robotników, przywilejach członków władzy i kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Poznali przyczyny robotniczego buntu i tworzenie niezależnych związków zawodowych w tomaszowskich zakładach pracy. Kilkakrotnie została wspomniana atmosfera „karnawału Solidarności” i wspólnoty przeciw władzy komunistycznej, której przywódcy od początku dążyli do likwidacji niezależnego 10-milionowego związku. Usłyszeliśmy miejscami krytyczne, z perspektywy czasu uwagi o sposobach prowadzenia walki w podziemiu i konspiracji po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981r. Największe zainteresowanie wzbudziły relacje dotyczące podłego traktowania uwięzionych, zwykłych działaczy „Solidarności”, jakże odmienne od wizerunku lansowanego w mediach. Wspominano inwigilację i szykany Służby Bezpieczeństwa mające złamać zatrzymanych. Z przykrością potwierdzono działalność Tajnych Współpracowników SB w strukturach tomaszowskiej „Solidarności”. Podkreślono też olbrzymią rolę Kościoła Katolickiego w podtrzymywaniu wiary w zwycięstwo przez całe lata 80-te. Nie zabrakło emocjonalnych ocen dotyczących postanowień Okrągłego Stołu w 1989r. Pomimo tego odpowiadając na pytania młodzieży wszyscy zgodzili się, że niczego nie żałują, bo był to najciekawszy okres w ich życiu i gdyby mieli ponowny wybór, zrobiliby to samo…ale lepiej. W progach MDK-u, dzięki uprzejmości wicedyrektora p.Radosława Pająka gościli uczniowie III A z Dyrektorem Szkoły p.Tomaszem Migałą, a spotkanie z ramienia Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej  „Batalion Tomaszów” i ZSP nr 8 poprowadził p.Piotr Dębicki.

 

Spotkanie działaczy „Solidarności” z młodzieżą było pierwszą częścią przedsięwzięcia, którego celem jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski i miasta wśród tomaszowian oraz przybliżenie młodszym mieszkańcom realiów okresu stanu wojennego. Na jego kolejną odsłonę zapraszamy 13 grudnia 2015r. na Plac Kościuszki w godz.10.00-14.00.

Podobne