Inscenizacja 34-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Inscenizacja 34-tej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” i uczniowie klas maturalnych ZSP 8  pod opieką p.Piotra Dębickiego mają zaszczyt zaprosić na Inscenizację historyczną w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, która odbędzie się 13 grudnia 2015r. w godz.10.00-14.00 na Placu Tadeusza Kościuszki.
Wydarzenie to poprzedzi prelekcja „Stan wojenny we wspomnieniach tomaszowskich działaczy NSZZ Solidarność w latach 80-tych” w salce widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury o godz. 12.00 w piątek 11 grudnia 2015r.
Celem inscenizacji i spotkania z działaczami „Solidarności” jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii Polski i miasta wśród tomaszowian oraz przybliżenie młodszym mieszkańcom realiów okresu stanu wojennego. W programie m.in.:

  • piesze i zmotoryzowane patrole MO/ZOMO w okolicach Placu Kościuszki i centrum miasta;
  • inscenizacje zatrzymań i rewizji;
  • wystawa eksponatów i dokumentów związanych z tomaszowską „Solidarnością”;
  • wystawa materiałów IPN dokumentujących przebieg stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983;
  • wręczanie pamiątkowych oporników i ulotek;
  • wspomnienia działaczy „Solidarności” z lat 80-tych;
  • przemarsz demonstrantów, manifestacja i starcia z oddziałami MO/ZOMO 12.15-13.00.

Patronat: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pan Marcin Witko.
Serdecznie zapraszamy na żywą lekcję historii!

STAN WOJENNY

Podobne