Wyniki matur i losy tegorocznych absolwentów

Wyniki matur i losy tegorocznych absolwentów

Duma szkoły przy Nadrzecznej, czyli o wynikach matur i losach tegorocznych absolwentów.

Jak każdego roku przełom listopada i grudnia to czas szczegółowych podsumowań egzaminów maturalnych, które odbyły się w maju. Udostępnione przez CKE dane pozwalają na szczegółową analizę zdawalności i tzw. łatwości arkuszy maturalnych z poszczególnych przedmiotów.

Do egzaminu przystąpiło 133 uczniów III LO. Egzamin zdało 118 uczniów.  Zdawalność wyniosła 89%.

Zdawalność egzaminu z języka polskiego wyniosła 99,2% i była wyższa od zdawalności w kraju (98%). Średni wynik z języka polskiego wyniósł w III LO 62,37% i był zbliżony do średniego wyniku w województwie łódzkim (64%). Na poziomie rozszerzonym nasi uczniowie wypadli bardzo dobrze – średni wynik wyniósł 70,57% i był o ponad 9 punktów procentowych wyższy od średniego wyniku w kraju.

Zdawalność egzaminów z języków obcych w III LO była wyższa od zdawalności krajowej. Z języka niemieckiego zdawalność w naszej szkole była stuprocentowa a z języka angielskiego wyniosła 99,2%.

Z matematyki zdawalność wyniosła 89% (w kraju 90%).  Uczniowie, którzy przyszli do III LO w 2012 roku mieli umiejętności matematyczne na niskim poziomie. Średnie wyniki po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w czterech klasach mieściły się w staninie niskim (stanin trzeci w skali dziewięciostaninowej). We wszystkich klasach nastąpił zdecydowany przyrost umiejętności, gdyż po egzaminie maturalnym średni wynik trzech z tych klas znalazł się w staninie czwartym a w jednej w staninie piątym. Średnie wyniki procentowe z egzaminu maturalnego z matematyki były zdecydowanie wyższe od średnich wyników z egzaminu gimnazjalnego. Tylko jedna klasa naszego liceum realizowała zakres rozszerzony z matematyki i w tej klasie uczniowie uzyskali wyniki powyżej średniej (średni wynik tej klasy znalazł się w szóstym staninie).

Nasi absolwenci zdawali egzaminy na poziomie rozszerzonym z różnych przedmiotów. Największym powodzeniem cieszyły się: język angielski, geografia i wiedza o społeczeństwie. Wybór egzaminów na poziomie rozszerzonym u większości uczniów był zgodny z profilem klasy, do której uczęszczali.

W Radzie Pedagogicznej  ZSP nr 8 pracuje dwudziestu dwóch  nauczycieli będących czynnymi egzaminatorami OKE w Łodzi.  Nauczyciele w codziennej pracy z uczniami wykorzystują wieloletnie doświadczenia płynące ze sprawdzania prac maturalnych.

W tym roku szkolnym nasi nauczyciele przygotowali atrakcyjną ofertę bezpłatnych fakultetów ze wszystkich przedmiotów ogólnych i zawodowych. Są to zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.


Uzupełnieniem informacji o wynikach matur są bez wątpienia dane na temat tego, na jakie kierunki i na jakie uczelnie dostali się nasi absolwenci.

Mamy się czym pochwalić. Ponad 70 % tych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego podjęło naukę na wyższych uczelniach i to w zdecydowanej większości na studiach dziennych. Uczelnie i kierunki, które wybierali były w dużej mierze uzależnione od profilu klasy.

Absolwenci klasy humanistycznej dostali się głównie na studia pedagogiczne i humanistyczne – historię, ale również na Wyższą Akademię Techniczną oraz Wyższą Szkołę Morską.

Byli uczniowie klasy biologiczno-chemicznej, w różnych miastach w Polsce, studiują biologię, biotechnologię, leśnictwo czy ochronę środowiska.

Absolwenci dwóch klas europejskich, którzy realizowali rozszerzoną geografię i wiedzę o społeczeństwie dostali się na administrację, logistykę, ekonomię, wychowanie fizyczne oraz turystykę i rekreację.

Absolwenci klasy, która miała rozszerzoną matematykę, fizykę i informatykę zasili głównie uczelnie techniczne – AGH, Politechnikę Łódzką, wybierając takie kierunki jak: matematyka, mechanika, inżynieria produkcji, geodezja i kartografia.

Wszystkim studentom i słuchaczom szkół policealnych w trwającym roku akademickim życzymy samych sukcesów. Niech wyniki pierwszej egzaminacyjnej sesji utwierdzą Was co do słuszności dokonanych wyborów.

 

komentarze

Podobne

Rekrutacja 2017

Rekrutacja 2017

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym do III LO oraz T6.    Ostateczne listy przyjętych zostaną wywieszone w…