Konkurs wiedzy obywatelskiej-zestaw 5

Konkurs wiedzy obywatelskiej-zestaw 5

  1. Kto jest autorem słów „ Wielkie bogactwo ludzi o zdrowej duszy i gorącym sercu stwarza świadomość moralną zwaną narodem”?
  2. Życie w wielkim mieście charakteryzuje się atomizacją stosunków międzyludzkich. Zjawisko to opisał amerykański socjolog David Riesman w książce…………………………………….. .
  3. Kto jest autorem pracy „ Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego”, w której zawarta jest próba odpowiedzi na pytanie z czego wynikają konflikty i zaburzenia jakie przeżywa dorastająca młodzież?
  4. Który z socjologów dokonał podziału władzy na tradycyjną, legalną i charyzmatyczną?
  5. Tzw. system d’Hondta to…………………………………………….. .
  6. Który z wybitnych amerykańskich ekonomistów sformułował tezę, że „Bez wolności gospodarczej nie może istnieć wolność polityczna”?
  7. Który z papieży jest autorem encykliki „ Rerum novarum”?
  8. Autorem traktatu „ O wolności’’, w którym został sformułowany obszerny katalog praw jednostki był…………………………………………. .
  9. Do trzeciej generacji praw człowieka zaliczamy…………………………..
  10. 10.Ideę utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy sformułował w 1946r. ……………………………………

Ostateczny termin oddania testu 21 .12. 2015r.

Podobne