Stan wojenny 13 grudnia 1981r.-prelekcja historyczna

Stan wojenny 13 grudnia 1981r.-prelekcja historyczna

W poniedziałek 30 listopada 2015r. w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie z edukatorem Instytutu Pamięci Narodowej p.Sebastianem Wojtasiem. Podczas prelekcji uczniom klas III (A,C,E) i II C zostały przybliżone realia życia lat 70/80, powstanie ruchu”Solidarności” oraz przyczyny i skutki wprowadzenia stanu wojennego. Wykład wzbogaciła prezentacja multimedialna z materiałem ikonograficznym z tego okresu. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do inscenizacji historycznej w 34 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w której wybrani  uczniowie klas maturalnych wezmą udział 13 grudnia 2015r. na Placu im.T.Kościuszki.

Prelekcję zorganizował p.Piotr Dębicki.

Podobne