Obchody Święta Niepodległości w ZSP nr 8

Obchody Święta Niepodległości w ZSP nr 8

W dniu 9 listopada 2015 roku w ZSP nr 8 odbyła się uroczystość z okazji 97 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 roku odrodziła się Rzeczpospolita po 123 latach rozbiorowej niewoli. To doniosłe wydarzenie jest po dziś dzień powodem radości i dumy.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości uświetnili swoją obecnością: p. Mirosław Kukliński – Starosta Tomaszowski oraz p. płk Józef Suchodolski – przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim.

Krótki rys historyczny prezentujący polską drogę do wolności przedstawili uczniowie klasy I A – Andrea Walczak i Filip Dąbrowski. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Dyrektor Szkoły p. Tomasz Migała, który podkreślił , jak ważne w burzliwej polskiej historii było poczucie tożsamości narodowej, pozwalające kolejnym pokoleniom Polaków zachować ducha walki, wiarę i nadzieję na niepodległość. W dalszej części wystąpienia p. Dyrektor zwrócił uwagę na problem emigracji młodych ludzi w celu polepszenia standardu życia i wskazał jednocześnie na znaczenie edukacji w kształtowaniu nowoczesnych postaw patriotycznych: „My w tej szkole chcielibyśmy zaszczepić w Was pragnienie realizowania marzeń w tym kraju, w tej naszej małej ojczyźnie. Chcielibyśmy nauczyć Was pozytywistycznego pojmowania miłości do ojczyzny, opierając się na systematycznej pełnej zaangażowania pracy. Tutaj wykorzystujcie i realizujcie Wasze pomysły. Działajcie i rozwijajcie siebie i ten kraj.”

Z przewodnią myślą przemówienia p.Dyrektora korespondowało wzruszające widowisko słowno-muzyczne pt. „Myśląc Ojczyzna…” według autorskiego scenariusza i w reżyserii p.Adrianny Jachimowskiej i p.Beaty Węglińskiej.  Chór i solistki ZSP nr 8 poprowadziła p.Joanna Kosior. W role młodych ludzi, poszukujących prawdy o polskiej historii i narodowej tożsamości, wcielili się uczniowie: Mateusz Lizut (I A), Aleksandra Kot, Paweł Kozłowski, Natalia Zarymbska (II C), Kinga Kędzierska, Aleksandra Liburska (III A), Krzysztof Gogól, Sebastian Kula, Nina Olszyńska (III B) .

Po części artystycznej nastąpiło rozdanie nagród laureatom konkursów: Konkursu wiedzy ”Odzyskanie niepodległości przez Polskę” (opiekunowie: p.Grażyna Góralczyk i p.Piotr Dębicki), Konkursu fotograficzno-plastycznego ”Moja Polska Niepodległa” (opiekunowie: p.Grażyna Góralczyk i p.Monika Morga), XIII Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat” (opiekunowie: p.Adrianna Jachimowska i p.Aneta Kowalska).

Wręczono również puchar reprezentacji ZSP nr 8, która zdobyła II miejsce w VI Turnieju Strzeleckim Klubów HDK-PCK (opiekunowie: p.Piotr Dębicki i p.Anna Karbownik).

Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. Pan Mirosław Kukliński, Starosta Tomaszowski, podkreślił, jak cenną wartością jest wywalczona wolność, która nigdy nie jest dana raz na zawsze. Pan płk Józef Suchodolski zwrócił uwagę na ofiarny żołnierski trud, bez którego odzyskanie państwowości byłoby niemożliwe.

Młodzież ZSP nr 8 listopadową lekcję patriotyzmu, jaką były tegoroczne obchody Święta Niepodległości, zakończyła zapaleniem zniczy przed budynkiem szkoły przy obelisku z tablicą poświęconą płk. Stanisławowi Hojnowskiemu.

Więcej zdjęć w naszej Szkolnej Galerii Multimediów.

Podobne

3-Majowe Święto

3-Majowe Święto

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły wzięli udział w patriotycznych obchodach z okazji świąt majowych.…