Laureaci XIII Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”

Laureaci XIII Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Z ortografią za pan brat”

Rozstrzygnięty został XIII Szkolny Konkurs Ortograficzny Z ortografią za pan brat, który odbył się 26 października 2015r.

Wzięło w nim udział 21 osób (uczniowie klas: I A – 6, I B – 3,  I TA – 5, I TB – 4, III B – 3).

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas szkolnych uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 9 listopada 2015r. Nagrody wręczył laureatom konkursu p.dyrektor Tomasz Migała.

I miejsce zajęła uczennica klasy I TA – Katarzyna Mościńska, II – uczennica klasy I B – Aleksandra Kowalska, a III –  uczeń klasy I TB – Kamil Nockoski.

Fundatorem nagród książkowych był Samorząd Uczniowski ZSP nr 8.

Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez  p.Adriannę Jachimowską  i p.Anetę Kowalską.

Podobne