Kraje Zjednoczonej Europy – konkurs

Kraje Zjednoczonej Europy – konkurs

Pod tym tytułem, już od sześciu lat Młodzieżowy Dom Kultury współpracujący z naszą szkołą organizuje konkurs tematyczny, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego. Będzie on sprawdzał wiedzę na temat historii procesu integracji, instytucji unijnych oraz podstawowych zagadnień dotyczących krajów członkowskich. Nagrodą główną jest wycieczka do Brukseli. Patronat nad konkursem objęli: Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jacek Saryusz Wolski oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Poza tym na laureatów konkursu czeka wiele innych, atrakcyjnych nagród rzeczowych.

Konkurs odbędzie się 3 grudnia o godzinie 13.30 w sali widowiskowej MDK przy ulicy Mościckiego 3.

Zapisy do udziału w konkursie do 27 listopada 2015 roku. p.Piotr Dębicki i p.Grażyna Góralczyk.

Zapraszamy do udziału!

 

Podobne