Konkurs wiedzy obywatelskiej – zestaw 4

Konkurs wiedzy obywatelskiej – zestaw 4

Zestaw IV

  1. Jaki trybunał ma swą siedzibę w haskim Pałacu Pokoju?
  2. Co się nazywa nieoficjalnie „czwartą władzą”?
  3. Czym jest broń ABC?
  4. Gdzie znajduje się Zakazane Miasto?
  5. Aleksander Wolszczan to ……………
  6. Co oznacza skrót G-8?
  7. Jaka waluta poprzedziła euro?
  8. Kto obchodzi święto Jom Kippur?
  9. Kto jest duchowym i świeckim przewodnikiem Tybetu? Podaj tytuł oraz imię i nazwisko.
  10. Jak się nazywa przedstawiciel dyplomatyczny Watykanu przy rządach państw?

Termin oddania testu: 30.11.2015r.

 

 

 

 

 

Podobne