Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii.”

Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem głównym przedsięwzięcia jest budowanie tożsamości narodowej poprzez podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski a także rozbudzenie zainteresowania do poznawania genezy oraz przebiegu przemian demokratycznych w kraju, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwszy etap (szkolny) odbędzie się 24 listopada 2015 roku we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie. Będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.

Do etapu wojewódzkiego konkursu z każdej szkoły awansować będzie dwoje uczniów z najlepszymi wynikami. W przypadku, gdy uczniów z najlepszymi wynikami będzie więcej niż dwoje (np. 3 osoby uzyskają tyle samo punktów, a jednocześnie będzie to najlepszy wynik w danej szkole), zostanie przeprowadzona dogrywka.

Drugi etap (wojewódzki) planowany jest w marcu 2016 roku w 16 województwach jednocześnie, w miejscu wskazanym przez przedstawicieli poszczególnych Urzędów Marszałkowskich.Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności. Trzy osoby, które zdobędą najwyższą ilość punktów, przejdą do trzeciego etapu (ogólnopolskiego). W przypadku, gdy nie uda się w sposób jednoznaczny, wyłonić zwycięskiej trójki Wojewódzka Komisja Konkursowa ma obowiązek zarządzić i przeprowadzić dogrywkę.

Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, Organizator zaprosi wszystkie drużyny na wizytę studyjną do Gdańska, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią „Solidarności”, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich.

Trzeci etap (finał) „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” planowany jest w czerwcu 2016 roku w Krakowie. W finale weźmie udział szesnaście trzyosobowych zespołów. Egzamin finałowy składa się z dwóch części – prezentacji multimedialnej na zadany wcześniej temat, ogłoszony na stronie internetowej konkursu oraz rundy pytań ustnych. Drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów w finale, zdobędzie pierwszą nagrodę.

Nagrodami za I miejsce w konkursie:

1. Indeksy na studia UG,UW,UJ;

2. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;

3. Stypendia naukowe.

Nagrodami za II i III miejsce w konkursie będą:

1. Publikacje Instytutu Pamięci Narodowej;

2. Stypendia naukowe.

Więcej informacji http://olimpiadasolidarnosci.pl/

Zgłoszenia do 13 listopada 2015r. przyjmują p.Piotr Dębicki i p.Grażyna Góralczyk.

Zapraszamy do udziału.

Podobne