Konkurs Wiedzy Odzyskanie Niepodległości Przez Polskę

Konkurs Wiedzy Odzyskanie Niepodległości Przez Polskę

I. Postanowienia ogólne
Konkurs ma zasięg szkolny i przebiega w następujących etapach:
– eliminacje klasowe – wyłonienie najlepszych przedstawicieli poszczególnych klas,
– finał.

II. Cele konkursu
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania dziejami polskiego narodu.
2. Poszerzenie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat odzyskania niepodległości przez Polskę.
3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

III. Uczestnicy konkursu
1. W eliminacjach konkursu biorą udział uczniowie wszystkich klas.
2. W etapie finałowym biorą udział najlepsi przedstawiciele poszczególnych klas.

IV. Organizator konkursu
Nauczyciele historii, mgr Grażyna Góralczyk i mgr Piotr Dębicki.

V. Terminarz konkursu
Eliminacje – 30 październik 2015r.
Finał – 04 listopad 2015 r.

VI. Zadania konkursowe na wszystkich etapach ocenia jury, złożone z nauczycieli historii.

VII.Nagrody i wyróżnienia.
Finaliści otrzymują dyplomy uznania i nagrody książkowe. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom przez dyrektora szkoły Tomasza Migałę na uroczystości szkolnej w dniu 10.11.2015 r.

Szkolny organizator konkursu
Grażyna Góralczyk
Piotr Dębicki

Podobne