Zajęcia z doradcą zawodowym

Zajęcia z doradcą zawodowym

W dniach 22, 23, 29 września oraz 7 października 2015 w klasach III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 – na zaproszenie p. pedagog Anety Albrecht-Geszcz, odbyły się zajęcia z panią Martą Głogowską – doradcą zawodowym z OHP.

Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje zainteresowania i predyspozycje do wykonywania zawodów. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Młodzież podczas spotkania mogła także porozmawiać na temat interesujących ich zawodów oraz przyszłych wyborów zawodowych.

Podobne