Konkurs Wiedzy Obywatelskiej-zestaw 2

 1. Jaką nazwę nosi procedura umożliwiająca postawienie prezydenta USA w stan oskarżenia ?
 2. Prezydentem USA w latach 1989 – 1993 był ……………………………..
 3. W jaki sposób (tzn. przez kogo) wybrany został prezydentem Wojciech Jaruzelski?
 4. Kto jest autorem słów „ Wielkie bogactwo ludzi o zdrowej duszy i gorącym sercu stwarza świadomość moralną zwaną narodem”?
 5. Podaj datę (rok) oraz region Polski, gdzie miało miejsce opisane w piosence wydarzenie:
  „Na drzwiach ponieśli go Świętojańską, Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, Chłopcy stoczniowcy pomścijcie druha Janek Wiśniewski padł”
 6. Prymasem Tysiąclecia nazywamy ………………………………………
 7. Stanowisko prezydenta RP w latach 1947 – 1952 piastował………………
 8. Eugeniusz Kłopotek jest członkiem partii politycznej ……………..
 9. Za „nieformalną konstytucję” I Rzeczypospolitej uważa się ……………..
 10. W październiku 2005 odbył się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Która to była edycja konkursu?    Na odpowiedzi czekamy do 16.10.2015r.

Podobne