Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

W dniu 21 września 2015, tj. poniedziałek, odbędą się zebrania z rodzicami wg. następującego harmonogramu:

Rodzice klas I – godz. 16.30 sala 202 – szkolenie z zakresu obsługi dziennika elektronicznego;
Rodzice klas III – godz. 16.30 – hol I piętro – informacje w sprawie egzaminu maturalnego;
Rodzice klas I, II, III – godz. 16.50 – hol I piętro – spotkanie z Dyrektorem Szkoły;

17.00 – spotkania z wychowawcami klas;
17.30 – konsultacje z nauczycielami.

Przydział sal na zebrania i konsultacje pedagogiczne zostanie wywieszony na tablicach informacyjnych w szkole.

Zapraszamy.

Podobne