Program Edukacyjny – „Kultura bezpieczeństwa”

Program Edukacyjny – „Kultura bezpieczeństwa”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa„.

Nasza szkoła w roku szkolnym 2015/2016 po raz pierwszy weźmie udział w programie edukacyjnym pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”, który organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Program realizowany będzie przez nauczycieli za pośrednictwem, których zostaną przybliżone uczniom zagadnienia ochrony pracy i szeroko rozumianej kultury bezpieczeństwa.

Temat przygotowanych prac konkursowych musi dotyczyć „Kultury bezpieczeństwa” czyli (do wyboru) prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na konkurs będą przyjmowane prace plastyczne wykonane dowolną techniką np. ołówkiem, kredką, farbami, collage itp. wykonane na karcie formatu A3. Każdy z uczestników może zgłosić dwie prace.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym i międzyszkolnym. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w szkole będą zakwalifikowani do etapu międzyszkolnego. Dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody, a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w formie kalendarza na 2016 r. przez OIP w Łodzi.

Ocenie podlegać będą prace konkursowe, które zostaną dostarczone do Szkolnej Komisji Konkursowej do dnia 30.09.2015 r. do godziny 12.00.

Prace przyjmują:

  • pani Elżbieta Rodzeń – pracownia H2 w ZSP nr 3 /środy/
  • pani Katarzyna Sikora-Łępicka sala 107 w ZSP nr 8 /środy/
  • biblioteka szkolna w ZSP nr 8

Szkolna Komisja Konkursowa:

  1. mgr inż. Elżbieta Rodzeń
  2. dr inż. Katarzyna Sikora-Łępicka
  3. przedstawiciel Samorządu Szkolnego

Podobne