KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych: 1 września 2015 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2015 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

3. Ferie zimowe: 15 – 28 lutego 2016 r. dla województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 24 – 29 marca 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

5. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: 29 kwietnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

6. Egzamin maturalny:
– część ustna: od 4 do 27 maja 2016 r.
– część pisemna: od 4 do 24 maja 2016 r.
ustaliła Centralna Komisja Egzaminacyjna (www.cke.edu.pl)

(podstawa prawna: art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:  24 czerwca 2016 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

8. Ferie letnie: 25 czerwca – 31 sierpnia 2016 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Pełny kalendarz roku szk. 2015/2016 na stronie MEN

Podobne