Rozwój kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Tomaszowskiego

Rozwój kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Tomaszowskiego

W dniu 2 czerwca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Tomaszowskiego.
W spotkaniu udział wzięli:

 • Przedstawiciele władz powiatu:
  – Mirosław Kukliński – Starosta Powiatu Tomaszowskiego,
  – Barbara Robak – Członek Zarządu Powiatu,
  – Beata Stańczyk – p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu,
  – Katarzyna Banaszczak – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu
 • dyrektorzy tomaszowskich szkół zawodowych,
 • przedstawiciele największych firm działających na terenie miasta i powiatu:
  – Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej,
  – Zakładu Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej,
  oraz firm:
  – Eurobox Polska Sp.z o.o.
  – JOKA.
 • przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy.

Celem spotkania było zasygnalizowanie chęci systemowego zajęcia się kwestią szkolnictwa zawodowego oraz nawiązanie bliższej współpracy powiatu i szkół zawodowych z pracodawcami, którzy widzą możliwość włączenia się w przedsięwzięcia przynoszące korzyści zarówno dla nich jak i szkół. Poprzez wspólne działania jest szansa na zainteresowanie innych pracodawców tym tematem i osiągnięcie nadrzędnego celu, jakim jest ukierunkowanie szkolnictwa zawodowego na oczekiwania rynku pracy i wykształcenie nowych, wykwalifikowanych kadr pracowniczych.

Zarząd Powiatu chce rozpoznać potrzeby pracodawców i dostosować oferty edukacyjne szkół do potrzeb rynku pracy, jak również dążyć do wyposażenia szkół w nowoczesne warsztaty, pracownie i urządzenia w celu stworzenia jak najlepszych warunków do nauki zawodu.

Ponadto Zarząd Powiatu, w celu uaktywnienia wszystkich środowisk związanych z rozwojem powiatu, planuje w najbliższym czasie powołać Radę Programową składającą się z przedstawicieli powiatu, szkół zawodowych oraz pracodawców.

Podobne