„Młoda krew ratuje życie”

„Młoda krew ratuje życie”

„Młoda krew ratuje życie” po raz kolejny w III Liceum Ogólnokształcącym.

4 marca 2015 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Stanisława Hojnowskiego przy ul. Nadrzecznej 17/25 młodzież honorowo oddawała krew. Do akcji w tym dniu przystąpiło 29 uczniów, którzy oddali 13,05 litra krwi.
Łączna ilość krwi oddana przez uczniów III LO w tym roku szkolnym to 33,75 litra.

Tradycja krwiodawstwa w naszej szkole sięga lat sześćdziesiątych. Uczniowie szkoły zawsze bardzo chętnie włączali się we wszystkie akcje krwiodawstwa. Opiekunem SK HDK jest mgr Magdalena Zając.

komentarze

Podobne

Marcowa Akcja Ambulans

Marcowa Akcja Ambulans

W środę 9 marca 2017r. uczniowie ZSP nr 8 wzięli udział w kolejnej edycji tej szczytnej…