„Młoda krew ratuje życie”

„Młoda krew ratuje życie”

„Młoda krew ratuje życie” po raz kolejny w III Liceum Ogólnokształcącym.

4 marca 2015 roku w III Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Stanisława Hojnowskiego przy ul. Nadrzecznej 17/25 młodzież honorowo oddawała krew. Do akcji w tym dniu przystąpiło 29 uczniów, którzy oddali 13,05 litra krwi.
Łączna ilość krwi oddana przez uczniów III LO w tym roku szkolnym to 33,75 litra.

Tradycja krwiodawstwa w naszej szkole sięga lat sześćdziesiątych. Uczniowie szkoły zawsze bardzo chętnie włączali się we wszystkie akcje krwiodawstwa. Opiekunem SK HDK jest mgr Magdalena Zając.

Podobne