Żołnierze Wyklęci – konkursy historyczne

Żołnierze Wyklęci – konkursy historyczne

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w dwóch konkursach historycznych Żołnierze Wyklęci-niezłomni bohaterowie oraz Gloria Victis!!! Życie i działalność Witolda Pileckiego.

Konkurs Żołnierze Wyklęci-niezłomni bohaterowie pod patronatem IPN w Łodzi i parlamentarzystów PiS jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Etapy konkursu:

a) Etap pierwszy – szkolny, test 30 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 45 min.)-styczeń-luty 2015;

b) Etap drugi – regionalny, test 40 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.) –termin zostanie ustalony po pierwszym etapie;

c) Etap trzeci – finał wojewódzki , test 50 pytań jednokrotnego wyboru (czas na rozwiązanie 60 min.) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Gdańska 100/102 w Łodzi-9 marca 2015r.;

NAGRODY I etap (w każdej szkole);

Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami;

Wszyscy uczestnicy: dyplomy i gadżety;

NAGRODY II etap  

Nagrody książkowe dla trzech osób z najlepszymi wynikami z każdego powiatu oraz miasta na prawach powiatu

Wszyscy uczestnicy: dyplomy i upominki;

10 uczestników z najlepszymi wynikami przechodzi do etapu wojewódzkiego

NAGRODY III etap

Pierwsze miejsce – wycieczka do Brukseli;

Drugie miejsce – wycieczka do Brukseli;

Trzecie miejsce – tablet;

Czwarte miejsce – tablet;

Piąte miejsce- tablet;

Miejsca od szóstego do dziewiątego – nagrody książkowe;

WRĘCZENIE NAGRÓD

Pierwszy i drugi etap: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w szkołach;

Finał: bezpośrednio po oddaniu i sprawdzeniu prac w siedzibie IPN;

 WYMAGANIA Z ZAKRESU

1.Wiadomości zawartych na stronach Sejmu i Senatu, (dotyczących Żołnierzy Wyklętych):

http://www.sejm.gov.pl/

http://www.senat.gov.pl/

http://www.piotrpolak.pl/

http://www.telusrobert.pl

http://www.wykleci.ipn.gov.pl

http://ipn.gov.pl

2.Wiadomości zawartych w podręcznikach dla szkół średnich wszystkich autorów – podstawa i rozszerzenie, dotyczących Żołnierzy Wyklętych i czasów, w jakich żyli;

3.Pozycja książkowa: ,,Żołnierze Wyklęci niezłomni bohaterowie” Joanna Wieliczka-Szarkowa, Wydawnictwo AA s.c., Kraków 2013; lub inna pozycja o tej tematyce;

4.Pozycja książkowa: Dziurok, M. Gałęzowski, L. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989; Warszawa 2011.

Zgłoszenia do konkursu do 14 stycznia 2015r.

Konkurs Gloria Victis!!! Życie i działalność Witolda Pileckiego jest również skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszaru działania Oddziału IPN w Łodzi.

Składa się z dwóch etapów: pierwszy odbędzie się 2 marca 2015 r. o godz. 12.00 w szkołach, które zgłosiły się do konkursu, drugi – 25 maja 2015r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Oba etapy będą miały formę testu: pierwszy sprawdzi wiedzę z zakresu historii Polski pod okupacją niemiecką i sowiecką 1939-1945, drugi – życia i działalności płk. Witolda Pileckiego;

Do drugiego etapu szkoła kwalifikuje ucznia, który zdobył najwięcej punktów w pierwszym etapie;  zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów w drugim etapie.

Nagrody:

Jury konkursu przyzna uczestnikom II etapu konkursu nagrody rzeczowe i dyplomy.

Zgłoszenia do konkursu do 19 lutego 2015 r. 

Zapisy i dodatkowe informacje p.Piotr Dębicki i p.Grażyna Góralczyk.

 

Podobne