Wkrótce wybory do SU

Wkrótce wybory do SU

8 – 18 grudnia 2014 – termin rejestrowania kandydatów na Przewodniczącego/Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego III LO. Wybory w styczniu 2015.

Podobne