Wywiadówka profilaktyczna

Wywiadówka profilaktyczna

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne III LO zapraszają wszystkich rodziców/opiekunów prawnych na wywiadówkę profilaktyczną, która odbędzie się 20 listopada 2014 godz. 17:00 (I piętro). Spotkanie poprowadzi psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani mgr Katarzyna Tomala na temat:
Czy moje dziecko jest uzależnione od czynności? ” – o uzależnieniach niesubstancjalnych (komputer, Internet, zakupy, hazard,…) i ich konsekwencjach u młodzieży.

Podobne