Wojskowa rywalizacja w III LO

Wojskowa rywalizacja w III LO

W piątek 7 listopada 2014, w związku ze zbliżającym się Dniem Niepodległości uczniowie III LO wzięli udział w zawodach użyteczno-bojowych „Mała Selekcja”, które zostały zorganizowane specjalnie dla nich na terenie jednostki wojskowej Nowy Glinnik. Przedsięwzięcie to, było jednym z elementów  realizacji  porozumienia  III LO z 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich, dotyczącego wzajemnej współpracy. Głównym celem tego projektu jest połączenie w interesujący dla młodzieży sposób edukacji sportowo-obronnej z wychowaniem patriotycznym.

Reprezentacje klas miały za zadanie jak najszybciej pokonać pas taktyczny składający się z pięciu bloków. Sprawdzały one sprawność fizyczną, użycie środków obrony przeciwchemicznej, dostarczenie amunicji na pole walki, wiedzę dotyczącą historii wojskowości oraz stosowanie pierwszej pomocy (RKO) w zależności od danej sytuacji. Nad całością zawodów czuwali instruktorzy i żołnierze 3 szwadronu 7 batalionu kawalerii powietrznej pod dowództwem ppor. Marcina Pierzyny.

Po zakończeniu zawodów uczniowie zapoznali się z symulatorem lotów „Klaudia” i śmigłowcem W-3W „Sokół”. Następnie odbyło się ognisko z kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem.

Podsumowanie imprezy odbyło się w sali tradycji 7 dywizjonu lotniczego. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył zwycięzcom dowódca dywizjonu ppłk pil. Zbigniew Mitura.

Wyniki w rywalizacji klas:

I miejsce-I B (Weronika Dorocińska, Aleksandra Woźniak, Arkadiusz Grad);

II miejsce-II A (Monika Ajdamiak, Przemysław Kapuściński, Piotr Stańdo);

III miejsce- III C (Kinga Dusińska, Dominik Filipczak, Igor Małecki).

Wyniki w klasyfikacji ogólnej:

I miejsce-I B;

II miejsce-I A (Magdalena Wojtala, Robert Lasota, Oskar Szulc);

III miejsce-II A.

W odczuciu uczestników impreza była bardzo udana pomimo „typowo taktycznej pogody”;).

Wielu uczniów zadeklarowało chęć udziału w niej w przyszłym roku, a żołnierze zapowiedzieli dodatkowe atrakcje.

 

Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji przedsięwzięcia dla: ppłk. Piotra Gołosa, mjr. Tomasza Liburskiego, st.sierż. Krzysztofa Faua, st.sierż. Jana Gierczaka, kpr. Piotra Czaplarskiego.

 

Sponsorzy: Rada Rodziców przy III LO, p.Mariusz Sobański (sklep „Południk 20”), Chipita Poland sp. z o.o. odział Tomaszów Maz. i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

 

Opiekunami z ramienia III LO byli: ppor. rez. Piotr Dębicki i p.Tomasz Radzikowski.

 

Podobne

Ci co skaczą i fruwają…

Ci co skaczą i fruwają…

W piątek 23 marca 2018r. na stadionie wojskowym przy ul. Piłsudskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbył…