O akcji „Pomóżmy Danielowi” w III LO

W dniu 30.10.2014 w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna, której celem było zebranie pieniędzy na pomoc bratu uczennicy naszej szkoły – Danielowi, który uległ bardzo poważnemu wypadkowi i potrzebuje naszej pomocy. „Zamierzamy wspierać jego rehabilitację, a dzisiejsza akcja nie kończy naszych działań” – mówi Karolina Dela. Uczennicom klasy III A udało się zebrać kwotę ponad 266 zł. O innych działaniach uczennic tej klasy już wkrótce poinformujemy.

Zapraszamy całą społeczność III LO do włączenia się w akcję „Pomóżmy Danielowi”, której realizatorkami są: Karolina Dela, Paulina Psut, Natalia Karwas, Ola Jachimowska oraz Natalia Jachimowska. Opiekę nad przebiegiem akcji sprawowały panie: Izabela Szymańska i Monika Migała.

Podobne