Ankieta dla absolwentów

Ankieta dla absolwentów

Szanowni Państwo,
Centrum Doradztwa Strategicznego prowadzi badania rynku pracy i edukacji na zlecenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, Powiatu Tomaszowskiego, Gminy Tomaszów Mazowiecki, Gminy Inowłódz, Gminy Rzeczyca i Stowarzyszenia Dolina Pilicy. Działania te realizowane są w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Elementem procesu diagnozy rynku pracy i edukacji są badania ankietowe przeprowadzane wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego. Ich celem jest ocena przygotowania edukacyjnego do wejścia na rynek pracy oraz rozpoznanie perspektyw, jakie mają młodzi ludzie opuszczający szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu tomaszowskiego. Wyniki badania posłużą do zbudowania nowych strategii rozwojowych, mają przyczynić się do wypracowania rekomendacji dla zmian w ofercie kształcenia pod kątem rynku pracy – potrzeb pracodawców i szans absolwentów.

Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut.

Przejdź do ankiety

Podobne

Ogłaszamy projekt edukacyjny

Ogłaszamy projekt edukacyjny

Zainspirowani pomysłem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uczniowie wraz z nauczycielami ZSP nr 8 wdrażają projekt edukacyjny w…