Wykłady w Muzeum i MDK

Wykłady w Muzeum i MDK

Po raz kolejny uczniowie III LO uczestniczyli w spotkaniach z historią, organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki kulturalne.

W środę 26 marca 2014r., uczennice klasy II A pod opieką p.Piotra Dębickiego, w Muzeum Miejskim wysłuchały wykładu na temat ,,Losy rodzin ofiar zbrodni katyńskiej”. Został on wygłoszony przez panią prof.Marię Blombergową, pracownika naukowego Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i członka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. W trakcie wystąpienia mogliśmy poznać tragiczne losy rodzin pomordowanych na ,,nieludzkiej ziemi” wsparte materiałami ikonograficznymi.

Dzień później w  spotkaniu dotyczącym żydowskiej społeczności naszego miasta uczestniczyli uczniowie klasy II C pod opieką p.Grażyny Góralczyk. Prelekcja wzbogacona była materiałami i zdjęciami archiwalnymi, obrazującymi społeczność żydowską w Tomaszowie. O ich losie przed i w trakcie wojny opowiadał pracownik łódzkiego Oddziału IPN Adam Sitarek, który przyjechał na zaproszenie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury im. rtm Witolda Pileckiego w Tomaszowie Maz.

Podobne