Spotkanie z dr Jackiem Saryusz – Wolskim

Spotkanie z dr Jackiem Saryusz – Wolskim

10 marca 2014 roku w auli filii Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się zorganizowane przez MDK w Tomaszowie Mazowieckim, dla mieszkańców miasta i uczniów szkół ponadgimnazjalnych spotkanie z posłem do parlamentu Europejskiego Jackiem Saryusz – Wolskim.

Prelekcja, w której z ramienia naszej szkoły uczestniczyły klasy IIB i IIE, poświęcona była bieżącym wydarzeniom na Ukrainie a zwłaszcza niepokojącym poczynaniom Rosji na Krymie. Zebrani dowiedzieli się jakie działania podejmuje społeczność międzynarodowa w tym Unia Europejska aby zapewnić pokój i bezpieczeństwo na kontynencie i powstrzymać agresywną politykę prezydenta Putina. Dr Saryusz – Wolski zaapelował także do młodzieży o udzielenie moralnego i materialnego wsparcia mieszkańcom Ukrainy.

Podobne