Wolontariat

Wolontariat

WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.       

Źródło: Centrum Wolontariatu w Warszawie

WOLONTARIUSZ – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.

Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

Wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata. Może być sposobem na samotność. Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej pracy. Dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem. Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszego wsparcia. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowo od osoby, która uzyskała pomoc.

wolontariat2

Podobne

Akcja Szczoteczka

Akcja Szczoteczka

Na wiosnę wolontariusze ZSP nr 8 pod kierunkiem p. Anety Albrecht- Geszcz w ramach edukacji…