Szkolna profilaktyka

Szkolna profilaktyka

24 i 28 lutego 2014r. Fundacja „ Aby nikt nie zginął” przeprowadziła zajęcia profilaktyczne  z uczniami klas drugich : pt.” Ja jako wartość”.
„Ja jako wartość”-to program  prowadzony w bardzo dynamicznej formie, pozwala młodym ludziom doświadczyć i zrozumieć ich emocje, to jak wpływają one na obraz samego siebie i świata, a także pozwalają na osobiste bardzo głębokie spotkanie z własną wartością „rdzeniem własnej tożsamości”, która staje się wewnętrzną siłą do opierania się wszelkim patologicznym zagrożeniom.Program ten jest  współfinansowany ze środków Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Podobne