I Szkolny Dzień Matematyki

I Szkolny Dzień Matematyki

Poniedziałek 17 marca 2014 roku będzie w naszej szkole I SZKOLNYM DNIEM MATEMATYKI. Celem tego projektu jest popularyzacja matematyki, ukazywanie jej praktycznych zastosowań i roli logicznego myślenia w rozwiązywaniu codziennych problemów.

W tym dniu odbędzie się I SZKOLNY TURNIEJ MATEMATYCZNY podczas, którego będą rywalizowały ze sobą dwuosobowe drużyny reprezentujące klasy. Trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone a klasy, które reprezentują otrzymają bonusy okolicznościowe.
W klasach I i II przeprowadzone zostaną warsztaty matematyczne, podczas których  uczniowie obejrzą przedstawienie „Kłótnie liczb” i ułożą domino matematyczne.
W holu I piętra zostanie przygotowany gabinet zagadek. Każdy uczeń III LO będzie mógł  je rozwiązać w sposób doświadczalny. Na przerwie po piątej lekcji nastąpi prezentacja rozwiązań. Rozwiązania zagadek zostaną wywieszone w dniu następnym w gablocie matematycznej.
Cała społeczność uczniowska III LO będzie mogła wziąć udział w rozwiązywaniu wielkiej krzyżówki matematycznej, która zostanie wywieszona w holu I piętra
Zostanie przygotowane zadania dnia. Rozwiązania tego zadania uczniowie będą mogli zgłaszać do pani Jolanty Piechoty. Uczeń, który jako pierwszy przedstawi poprawne rozwiązanie zadania otrzyma ocenę celującą za aktywność z matematyki. Uczeń, który przedstawi najkrótsze rozwiązanie zadania również otrzyma ocenę celującą.
Zpraszamy do wspólnej zabawy!

Podobne