Szkolny Konkurs Wiedzy o płk. S. Hojnowskim

Szkolny Konkurs Wiedzy o płk. S. Hojnowskim

Serdecznie zapraszamy uczniów III LO do zapoznania się z regulaminem Konkursu Wiedzy o płk. S. Hojnowskim.

I.     Organizator  konkursu

 • Organizatorem konkursu jest bibliotekarz szkolny wraz z zespołem nauczycieli historyków w III LO.

II. Cele konkursu

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania dziejami polskiego narodu.
 • Poszerzenie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat wojny obronnej Polski w 1939 roku ze szczególnym uwzględnieniem walk w Tomaszowie Mazowieckim i roli, jaką w nich odegrał płk. Stanisław Hojnowski.
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

III. Uczestnicy konkursu

 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas pierwszych i drugich.
 • Każda z klas zobowiązana jest wytypować 4 reprezentantów.
 • Materiały niezbędne uczniom do przygotowania się do konkursu znajdują się w bibliotece szkolnej oraz w pracowni historycznej.

IV. Terminarz konkursu

 • Termin konkursu przewidywany jest na początku kwietnia.
 • Przewodniczący klas proszeni są o przekazanie listy osób wytypowanych do udziału w  konkursie do 29 marca 2014.
 • Wyłonienie zwycięzców oraz rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystych obchodów Święta Patrona Szkoły we wrześniu 2014 roku.

VI. Zadania konkursowe ocenia jury, złożone z nauczycieli historii i bibliotekarza szkolnego.

VII. Nagrody i wyróżnienia

Finaliści otrzymują dyplomy uznania i nagrody książkowe.

Podobne