72 rocznica utworzenia Armii Krajowej

72 rocznica utworzenia Armii Krajowej

Dokładnie 72 lata temu 14 lutego 1942r. gen.Władysław Sikorski pełniący funkcję Premiera i Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych przekształcił Związek Walki Zbrojnej w Armię Krajową.Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych, podległych do tej pory różnym, podziemnym ugrupowaniom politycznym, w jedną organizację podległą rządowi RP na wychodźstwie. Komendantem głównym został gen.Stefan Rowecki ps.”Grot”. W strukturach AK znalazło się ok.200 tys. żołnierzy i była ona największą armią podziemną w okupowanej Europie.
Największymi operacjami wojskowymi przeprowadzonymi przez AK były Akcja ”Burza” i Powstanie Warszawskie w 1944 r., często określanymi jako bitwy o kształt i charakter powojennej Polski.

Podobne