ARS, czyli jak dbać o miłość?

ARS, czyli jak dbać o miłość?

Od 11.02.2014r. klasa 2A bierze udział w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Głównym celem tego programu jest dostarczenie uczennicom rzetelnej i przydatnej życiowo wiedzy. Zwłaszcza jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji psychoaktwnych: alkoholu etylowego, nikotyny, narkotyków. Młodzież dzięki tym spotkaniom, pogłębi wiedzę i zdobędzie umiejętności, które ochronią ją w szczególnym okresie życia, jakim jest wczesna dorosłość. Patronatem honorowym programu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, instytucją realizującą Państwowa Inspekcja Sanitarna natomiast partnerami projektu jest Instytut Medycyny Wsi oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Spotkania realizowane są w ramach godziny wychowawczej. Zajęcia prowadzi pedagog szkolny pani Danuta Tracz.

Podobne