Profilaktyka w III LO

Profilaktyka w III LO

W dniach 27.09. i 04.10. pani Agnieszka Jankowska młodszy aspirant z Wydziału ds. Nieletnich przeprowadziła zajęcia profilaktyczne z uczniami z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Myślą przewodnią spotkania zorganizowanego przez pedagoga szkolnego p.Danutę Tracz było hasło „Profilaktyka nie może zastępować wychowania, może je jedynie uzupełniać”. Atrakcyjna forma oraz sprawny sposób przeprowadzenia zajęć sprawiły, że przekazane treści wyposażyły naszych uczniów w nowe umiejętności i wiadomości, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie szkoły i nie tylko.

 Profilaktyka w 3LO

Podobne