Debata Ekologiczna 2013

Debata Ekologiczna 2013

Uczennice III Liceum Ogólnokształcącego Pola Królak i Daria Jurkowska, realizując zadanie rekrutacyjne do tegorocznej XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży zorganizowały 26 marca 2013 debatę ekologiczną „Lokalny ekorozwój. Ocena efektów akcji ekologicznych na terenie miasta.”

Miała ona na celu wymianę poglądów zaproszonych gości na temat tych działań i zapoznanie ich z młodzieżą. Przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych i nauczyciele odpowiadali na pytania prowadzących oraz obserwatorów debaty. Dyskutowali również między sobą, aby wytyczyć wspólne cele na przyszłość. Podczas debaty została wykorzystana prezentacja multimedialna dokumentująca minione akcje sprzątania Świata i Pilicy oraz sonda uliczna ukazująca niestety niski poziom wiedzy ekologicznej dorosłych.

Zdjęcia z Debaty TUTAJ. Poniżej filmy relacjonujące jej przebieg.

Podobne