Clean Up the World 2012

Clean Up the World 2012

14 września 2012 klasa I E z p. Magdaleną Zając wzięła udział w akcji Sprzątanie Świata.

Tegoroczna akcja jest skierowana na problem nadmiernej produkcji odpadów przez Polaków. „Kocham, lubię, szanuję, nie śmiecę” to hasło przyświecające tegorocznej akcji. Główni organizatorzy kampanii wyjaśnili, że nawiązujące do ludowej wyliczanki hasło ma zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność ograniczenia produkcji odpadów. Jest to najważniejszy krok do rozwiązania problemu gór śmieci, które dosłownie zasypują Polskę na składowiskach odpadów, jak i na dzikich wysypiskach.

W tym roku młodzież naszej szkoły sprzątała tereny przyległe do rzeki Wolbórki oraz znajdujące się w rejonie Wolbórki i ulicy Nadrzecznej osiedle mieszkaniowe. Pogoda dopisała a nasza młodzież dzielnie się spisała. Dziękujemy!

Przypomnijmy, że Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. (Wikipedia)

Podobne