Dzień Kobiet 2012

Dzień Kobiet 2012

W Dniu Kobiet przypadającym 8 marca Panowie wręczają Paniom kwiaty i podarunki oraz składają im życzenia. Męska część społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły dołącza do tej jakże pięknej tradycji i niniejszym, składa wszystkim Paniom z III LO serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet.

Ta, jakże miła tradycja, sięga roku 1911. Wówczas, Dzień Kobiet ustanowiony został dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet. W świadomości Polaków funkcjonuje on jako święto wywodzące się z szeroko pojętych tradycji lewicowych, a często i komunistycznych. Jednak Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzony był nie w ZSRR, a w najbardziej kapitalistycznym kraju świata – w Stanach Zjednoczonych. Po roku 1911 Zwyczaj świętowania Dnia Kobiet przywędrował do Austrii i Danii, a potem do Niemiec i Szwajcarii. W Polsce Święto Kobiet dostrzeżono dopiero po II wojnie światowej. Jeszcze jakiś czas temu Dzień Kobiet był świętem państwowym, hucznie obchodzonym w całym kraju. Jednak państwowy charakter święta kobiet został zniesiony. W Polsce święto było bardzo popularne w okresie PRL. Wielu Polaków jest wciąż przekonanych, że obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet został wymyślony w czasach PRL-u i kojarzy się z goździkami i rajstopami. Jednak charakter tego święta ewoluował wraz  z upływem czasu oraz zachodzącymi w Polsce zmianami ustrojowymi. Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. W domach, miejscach pracy, szkołach i urzędach, natomiast, wciąż tradycyjnym sposobem obchodów jest obdarowywanie Pań prezentami, którymi są najczęściej kwiaty lub słodycze.

Bez względu na zawirowania społeczno-polityczne dotyczące tego jakże wspaniałego święta, raz jeszcze wszystkim Paniom z III LO męska część społeczności uczniowskiej i pracowników szkoły składa życzenia wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

Podobne